Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi dyskutuje na temat Solidarności. Czym Solidarność jest dzisiaj? Czy pojęcie to przechowuje dawne treści? A to co z niego zostało, czy odpowiada duchowi czasów nowych? A może Solidarność