Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie sprawiedliwości. W rozprawie „O naturze Bogów” Cyceron mógł nareszcie dać upust swej pobożności. Pisał, że wraz z jej zanikiem zatrze się najpobożniejsza z cnót jaką jest sprawiedliwość. Dziś jesteśmy mniej postępowi niż jeszcze sto lat temu. Wiemy, że sprawiedliwość oddarta z sankcji boskich zamienia prawo procedurę w bezduszną, która z prawa drwi i przekształca je w organ niesprawiedliwości. Również sprawiedliwość ma swoje drogi i niekiedy z rozmysłem mija się z prawem. Sprawców ciężkich przestępstw wlecze przez dwanaście stacji, wydając ich ciało na ból i powolne konanie. Wypisuje im wyrok na ciele aby w najprostszy i najbardziej bezpośredni sposób mogła do nich dotrzeć. Sprawiedliwość potwierdza się bowiem zawsze przez krew, zawsze przez przemoc. Taka jest jej natura i taka sprawiedliwość podoba się Bogom.