Kronos

Gdzie szukać źródeł zachłanności? Czy zachłanność to rodzaj patologicznej oszczędności? Czy zachłanność to tylko wada? Czy jest źródłem nieodpowiedzialności? Czy istnieje granica zachłanności? Może chciwość nie jest wcale taka zła? W kolejnym odcinku profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie zachłanności.