Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie intrygi. Czy znane są intrygi doskonałe? Czy intrygantem może zostać każdy? Czy może intrygant to człowiek o określonych cechach? Czy intrygant ostatecznie zawsze zost