Kronos

Czym jest kanon literacki, na czym polega jego ważność? Co dziś należy do kanonu literackiego? Czy w ogóle jest możliwe stworzenie kanonu literackiego? Na czym polega proces zaliczania książki do kanonu literackiego, czy jest to czyjaś arbitralna decyzja? W kolejnym odcinku profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie kanonu literackiego.