Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie wygnanie. Czy wygnanie wywołuje w nas uczucie, że nie jesteśmy stąd? Czy wygnanie, takie wieczne niezakorzenienie jest naszym losem? Czy pojęcie wygnania w ogól