Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie bohaterstwa. Kim jest bohater? Czy staje się nim we własnych oczach, czy dopiero w cudzych? Czy bohater boi się śmierci? Czy bohaterstwo jest stopniowalne? Czy każde b