Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi dyskutuje na temat PRL-u. Skąd bierze się tęsknota za PRL-em? Czy nostalgia za dawnymi czasami jest silniejsza od przywiązania do współczesności? Czy przez życie w PRL-u Polacy ró