Kronos

W kolejnym odcinku programu profesor Piotr Nowak wraz z
zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie doskonałości. Jak dochodzi się do doskonałości? Czy dążenie do doskonałości charakteryzuje wszystkich ludzi? Czy przeznaczeniem człowieka faktycznie jest doskonałość?