Kronos

W tym odcinku tematem przewodnim jest Uniwersytet. Pierwszy uniwersytet zachodniego świata został powołany do życia w roku 1088 w Bolonii. Składał się ze stowarzyszeń studentów różnych narodów, związanych ze sobą przysięgą przynależności. Następnie, począwszy od XIII wieku, uniwersytety zaczęły się kształtować zgodnie z modelem stowarzyszenia nauczycieli. Jeszcze dziś Uniwersytet konstytuuje się jako niezależna wspólnota nauczycieli i studentów. Zmiany społeczne i ekonomiczne, które oddziałują na kształt i samorozumienie uniwersytetu sprawiają, że przekształca się on w korporację mającą na celu fabrykację wyspecjalizowanych pracowników. Wywraca się wówczas idea Uniwersytetu jako miejsca bezinteresownego kształcenia się. Uniwersytet staje się usługą, którą należy konsumować, aby osiągnąć lepszą pozycję startową na rynku pracy. Czy oznacza to, że jesteśmy świadkami upadku jednej z najstarszych instytucji europejskich? O istocie, obecnym stanie i przyszłości uniwersytetu Piotr Nowak i Ivan Dimitrijević rozmawiają z Filipem Mazurkiewiczem, Aleksandrem Nalaskowskim i Maciejem Karczewskim.