Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie szczęścia. Trudno je znaleźć w sobie, a nie sposób gdzie indziej. Gdzie więc należy szukać szczęścia, w sobie samym czy na zewnątrz siebie u innych? Co sprawia,