Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie scjentyzm, próbując odpowiedzieć na pytania: Czym jest scjentyzm? Czy uzyskanie prawdziwej wiedzy o rzeczywistości jest możliwe tylko przez poznanie naukowe jak głosi s