Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie „kiczu”. Co w ogóle znaczy słowo „kicz”? „Kicz” najlepiej sprzedaje się w malarstwie. Ten kto używa słowa „kicz”