Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi dyskutuje na temat pojęcia – prowincja. Uczestnicy programu próbują odpowiedź na szereg pytań. Gdzie jest prowincja? Jak postrzegana jest prowincja, czy jest to grajdół, wygwizdowo? Co się musi stać by uznać prowincjonizm za wartość? I czy świat da więcej niż to co można znaleźć w domu na prowincji?