Kronos

W kolejnym odcinku programu profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie istotę pamięci. Wspomnienia ludzi, którzy pamiętają schyłek PRL coraz częściej kolidują z opisem tamtej epoki autorstwa zawodowych historyk&