Kronos

W kolejnym odcinku programu profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie istotę pamięci. Wspomnienia ludzi, którzy pamiętają schyłek PRL coraz częściej kolidują z opisem tamtej epoki autorstwa zawodowych historyków. To rodzi mnóstwo pytań. Co w pamięci o PRL jest istotne? Komu ufać: sobie czy innym? Jak przekazywać pamięć o totalitaryzmach w świecie, w którym są one już tylko przeszłością? Czy deficyt pamięci, jej powolne zamieranie na rzecz tego, co tu i teraz, grozi nam realną utratą tożsamości? I odwrotnie: czy nie tracimy jej przez nadmiar pamięci, przez powstawanie nowych, coraz piękniejszych, mitologii? Razem z zaproszonymi do studia gośćmi próbuje znaleźć odpowiedź na te pytania.