Kronos

„Mogiła – czy wiecie, że jej sens zwycięży całą cywilizację?”. W odcinku rozważania nad słowami rosyjskiego filozofa, Wasilija Rozanowa. Czy rzeczywiście jedynym, prawdziwie godnym człowieka pomnikiem, jest ziemia mogilna i drewniany krzyż? Dlaczego inne pomniki miałyby się wykazywać już mniejszą trwałością? Dlaczego są one bardziej narażone na upływ czasu niż groby? Powiada się niekiedy, że cmentarz jest tekstem kultury, bo przecież każdy grób jest jakąś informacją o pochowanym w nim człowieku.