Kronos

Wielopolski, Mochnacki, Dzieduszycki, Koźmian, Czartoryski, Julian Klaczko, Maurycy Mann, Adolf Bocheński, wreszcie Roman Dmowski i Józef Piłsudski stanowili oryginalną tradycję myśli niepodległościowej. Każdy z nich rozważał istnienie wolnej Polski w związku z Zachodem lub Wschodem. Dla każdego z nich położenie Polski było oczywiste zarazem problematyczne, niebezpieczne. W kolejnym odcinku programu „Kronos” profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie geopolityki i miejsca Polski w Europie.