Kronos

Wielopolski, Mochnacki, Dzieduszycki, Koźmian, Czartoryski, Julian Klaczko, Maurycy Mann, Adolf Bocheński, wreszcie Roman Dmowski i Józef Piłsudski stanowili oryginalną tradycję myśli niepodległościowej. Każdy z nich rozważał istnienie wolnej