Kronos

Dawniej zwierzęta witały człowieka groźbą, rykiem lub pazurami. Człowiek musiał walczyć z nimi lub je obłaskawiać, czasami jedno i drugie. Teraz milczą. Oddajmy im zatem głos na próbę per procura. O relacji człowiek-zwierzę i atawizmach rządzących ludźmi porozmawia profesor Piotr Nowak z zaproszonymi do studia gośćmi. A są nimi: Marek Konarzewski – biolog z Uniwersytetu w Białymstoku, Olga Kłosiewicz – filozof z Uniwersytetu Warszawskiego, Dorota Łagodzka – antropozoolog z Uniwersytetu Warszawskiego i Jacek Krawczyk – archiwista z Biblioteki Narodowej.