Kronos

Dawniej zwierzęta witały człowieka groźbą, rykiem lub pazurami. Człowiek musiał walczyć z nimi lub je obłaskawiać, czasami jedno i drugie. Teraz milczą. Oddajmy im zatem głos na próbę per procura. O relacji człowiek-zwierzę i atawizmach rządzą