Kronos

Czy po przekroczeniu pewnego wieku wszystko już wolno? Czy ludziom starym należy odbierać prawa wyborcze? Dlaczego edukacja szkolna nie zajmuje się śmiertelnością i przemijaniem?