Kronos

O apokaliptyce pierwszych gmin chrześcijańskich i nowoczesnych ruchach politycznych, o polskim mesjanizmie, a także o apokaliptycznym strachu i nadziei Piotr Nowak, z-ca redaktora naczelnego kwartalnika „Kronos” oraz Ivan Dimitrijević roz