Kronos

Czy spiski istnieją, czy są wyłącznie wytworem spiskowego myślenia? Kto naprawdę stał za rewolucją francuską? Dlaczego w paranoi politycznej szczególną rolę odgrywa figura Żyda? Na te pytania będzie próbował udzielić odpowiedzi profesor