Kronos

Przez wieki modlitwa stanowiła codzienny i oczywisty rytuał ludzkości. Rozumiana zarówno jako podstawowy egzystencjalny akt oraz jako wspólnotowa praktyka, na której opiera się Kościół, gdzieś po drodze sekularyzacji uległ