Kronos

Podstawowym doświadczeniem współczesnego człowieka jest postęp. Postęp medyczny, technologiczny, ekonomiczny, ekologiczny, komunikacyjny wkracza w nasze życia i je zmienia, powodując że nasze wybory i decyzje muszą się za każdym razem odwoływa