Kronos

Podstawowym doświadczeniem współczesnego człowieka jest postęp. Postęp medyczny, technologiczny, ekonomiczny, ekologiczny, komunikacyjny wkracza w nasze życia i je zmienia, powodując że nasze wybory i decyzje muszą się za każdym razem odwoływać do tego, czego sam postęp wymaga. Jednak dobrodziejstwa postępu chodzą w parze z niebezpieczeństwami. Wzrost mocy nad naturą i społeczeństwem, jaki postęp gwarantuje, stawia naturę i społeczeństwo przed zagrożeniem zniszczenia, okaleczenia, regresu. O antynomiach postępu, jego genealogii i przyszłości, jego związku z dekadencją oraz o trudnościach postępu moralności razem z Piotrem Nowakiem i Ivanem Dimitriejviciem, rozmawiać będą Zdzisław Krasnodębski, Michał Otorowski oraz Wawrzyniec Rymkiewicz.