Kronos

Grecka tragedia stanowi jeden z filarów europejskiej kultury. Nie można jej zatem zrozumieć, nie zastanowiwszy się, jeszcze raz, nad źródłami tragedii, jej teologiczno-polityczną funkcją, jej estetyczną wartością. Czy tragedia stanowiła typowo grecką odpowiedź na bezsensowność istnienia? Czy w ślad za tą odpowiedzią należy podążać również dzisiaj? Czy dwudziestowieczny teatr absurdu stanowi współczesną wersję tego samego tragicznego pathosu? Na te i
jeszcze inne pytania, razem z Piotrem Nowakiem i Ivanem Dimitriejviciem, będą się starali odpowiedzieć Antoni Libera, Jacek Kopciński oraz Dariusz Karłowicz.