Kronos

Grecka tragedia stanowi jeden z filarów europejskiej kultury. Nie można jej zatem zrozumieć, nie zastanowiwszy się, jeszcze raz, nad źródłami tragedii, jej teologiczno-polityczną funkcją, jej estetyczną wartością. Czy tragedia stanowiła