Kronos

Nostalgia to jedno z podstawowych uczuć człowieka. Potrafi tyleż skłaniać do działania, co doprowadzać do bezczynności. Może stanowić paliwo do walki, ale też skłaniać do rezygnacji z działania i nadziei. Nostalgia związana jest z pamięcią i wyobraźnią, z czasowością i przemijaniem, z utratą młodości, a być może nawet ze strachem przed śmiercią. O nostalgii i jej humorach, w sposób zdecydowanie nienostalgiczny, z Piotrem Nowakiem i Ivanem
Dimitrijeviciem rozmawiać będą Bartosz Jastrzębski, Marek Sobczyk oraz Maciek Zakrzewski