Kronos

Myśliciele i pisarze przez wieki wahali się w ocenie kobiet. Byli wśród nich mizogini, jak Schopenhauer, a także wielbiciele, jak Schiller, który uznał, że bez kobiet początek naszego życia byłby pozbawiony pomocy, środek – przyje