Kronos

Zdaniem współczesnych filozofów i socjologów to bezdomność najsilniej określa ludzką kondycję w płynnym społeczeństwie. Nie oznacza to bynajmniej, że współczesny człowiek nie posiada żadnego domu, ale raczej, że w żadnym z