Kronos

Zdaniem współczesnych filozofów i socjologów to bezdomność najsilniej określa ludzką kondycję w płynnym społeczeństwie. Nie oznacza to bynajmniej, że współczesny człowiek nie posiada żadnego domu, ale raczej, że w żadnym z wielu domów, w których przypada mu żyć, nie potrafi się skutecznie zadomowić. Czy dom to zatem kategoria z przeszłości? Tymczasem potrzeba zadomowienia i uznawania jakiejś przestrzeni za własny dom wcale się nie wyczerpała. O domach starych i nowych, o bezdomności i gościnności, z Piotrem Nowakiem i Ivanem Dimitrijeviciem rozmawiają: Paweł Dybel, Radosław Romaniuk oraz Wojciech Kruszewski.