Kronos

Pokój to podstawowy cel polityki w epoce nowoczesnej. Ideologia pokoju, zgodnie z którą każda wojna jest zawsze bezsensowna, doprowadza do zmiany sposobu myślenia i prowadzenia wojny, ale już nie do jej zawieszenia czy eliminacji. Sama obecność wojny oraz jej nihilistyczna moc oparta na technice kwestionują zasadę naszej polityczności. Czy wojna, zamiast być polityką prowadzoną innymi środkami, nie ujawnia istoty polityki? O dziejach pojęć wojny, o wojnie hybrydowej, o mocarstwach ładu i morza, o przemocy i strachu, o wojnach, które się odbyły i o tych, które nadchodzą prof. Piotr Nowak. zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kronos” i dr Ivan Dimitrijevic rozmawiać będą z dr hab. Agnieszką Nogal – filozofem polityki oraz Michałem Otorowskim – historykiem kultury.