Kronos

Pokój to podstawowy cel polityki w epoce nowoczesnej. Ideologia pokoju, zgodnie z którą każda wojna jest zawsze bezsensowna, doprowadza do zmiany sposobu myślenia i prowadzenia wojny, ale już nie do jej zawieszenia czy eliminacji. Sama