Kronos

Człowiek odczuwa cztery smaki: słodki, słony, gorzki i kwaśny. Jest jednak jeszcze smak odczuwalny ponadzmysłowo. Zdaniem Hansa-Georga Gadamera za jego pośrednictwem można odróżnić nie tylko słodkie od gorzkiego, ale też piękne od brzydkiego,