Kronos

Pierwsze wielkie traktaty pedagogiczne, napisane w XVIII wieku, świadczą o odkryciu dzieciństwa jako odrębnego czasu istnienia. O ile aż do narodzin nowoczesności dzieci były traktowani jako miniatury dorosłych, o tyle nasza epoka obchodzi się z dzie