Kronos

Pośród relacji, które konstytuują nas jako ludzi, niektóre zakorzenione są w biologii i kulturze, a inne w stosunkach ekonomicznych i prawnych. Wszystkie te relacje dają się określić oraz można wskazać na ich pochodzenie i cel. Ale człowiek, aby żyć dobrze, nie może się poruszać jedynie pośród krewnych oraz kolegów z pracy: potrzeba mu jeszcze przyjaciela. Czym jest zatem przyjaźń? Ile nasi przyjaciele mówią o naszej własnej tożsamości? Czy przyjaźń może być interesowana lub zawsze stoi po stronie daru i daremności? Czy przyjaciela można stracić. A może tracimy zawsze przyjaciela jedynie pozorowanego? Na te i inne pytania dotyczące przyjaźni, razem z Piotrem Nowakiem i Ivanem Dimitriejviciem, starają się odpowiedzieć Małgorzata Grzegorzewska, Jacek Hajduk oraz Dariusz Karłowicz.