Kronos

Europa jest zarazem postacią z greckiego mitu, przestrzenią geograficzną, mnogością narodowych i kulturowych partykularyzmów, zespołem wspólnych wartości, wreszcie sama ideą Europy. Czy z wszystkich tych wątków, które nadają kształt dzisiejszej Europie, można wydobyć wspólną przyszłość? A być może należy się najpierw zastanowić z jakich to różnych i często przeciwstawnych korzeni składa się przeszłość tego geofilozoficznego kontynentu? O aporiach i nadziejach związanych z Europą i europejskością z Piotrem Nowakiem i Ivanem Dimitrijeviciem rozmawiać będą Wawrzyniec Rymkiewicz, Antoni Libera oraz Krzysztof Rutkowski.