Kronos

Tematem odcinka jest emancypacja. Co znaczy to słowo i jaki był jego pierwotny sens? Dlaczego emancypacja została sprowadzona praktycznie do aspektu feministycznego? Czy współczesne rozumienie mechanizmu emancypacji nie jest sprzeczne z pierwo