Kronos

W ubiegłym wieku ideologiczny spór toczył się wokół statusu pracy i klasy robotniczej. Wystarczyło, aby upadł jeden mur, by problem ten został zastąpiony stopą bezrobocia, inflacją, PKB, prywatnymi i publicznymi finansami. Ludzie jednak nadal pracują. Może nawet więcej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Czym jest praca? Czy jest ona złem koniecznym? Czy człowiek realizuje własną istotę tylko poprzez pracę? Czy należy ją rozumieć, podobnie jak Rzymianie, jako negację czasu wolnego? A może raczej, jak chrześcijanie, jako istotną część działalności prowadzącej do zbawienia (ora et labora)? Z Piotrem Nowakiem i Ivanem Dimitrijeviciem nad tymi zagadnieniami zastanawiać się będą Jakub Kloc-Konkołowicz, Filip Mazurkiewicz oraz Bartosz Kuźniarz.