Kronos

Tematem kolejnego odcinka programu są wróżby. Wróżba czyli przepowiadanie przyszłości… Dlaczego ludzie chcą znać swoją przyszłość? Czy ktoś może znać naszą przyszłość bez naszej wiedzy? Czy można czynnie przeciwstawić się wróżbie?