Kronos

Za obcego uważamy nieznajomego, wroga lub odmiennego kulturowo nieznanego. Każdy z nas ma za sobą spotkanie z obcym, w którym lęk poprzedzało zdziwienie i ciekawość. Ale dlaczego właściwie lękamy się obcego? Czego się boimy? Czy umiemy być samymi sobą bez domieszki obcości, bez skazy, którą obcy przecież ujawnia, demaskuje?