Kronos

Nadczłowiek to kategoria literacka, filozoficzna i ideologiczna. Zakłada wyższy etap rozwoju człowieka. Nadczłowiekiem może też być wybitna jednostka przewyższająca „zwyczajnych ludzi” pod każdym względem. Do filozofii wprowadził je Fryderyk Nietzsche w swoim dziele „Tako rzecze Zaratustra”.