Kronos

Tematem odcinka jest postać Abrahama. Według przekazu biblijnego był on praojcem narodu żydowskiego, arabskiego, edomickiego i wielu innych. Søren Kierkegaard napisał, że nie możemy uczynić nic, aby zapomnieć to, co zrobił Abraham, i że w gru