Kronos

Jakie jest znaczenie terminu teodycea? Jaka jest różnica między Leibnizjańską wersją teodycei a jej ujęciem Kartezjańskim? Czy to co dla nas złe, jest także złe dla Boga? Czy Bóg, który wszystko może, może też podjąć się interwencji w doczesnym świecie?