Kronos

W kolejnym odcinku prof. Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie wolności. W najstarszym znaczeniu wolność jest przeciwstawieniem niewolnictwa. W starożytnej Grecji wolność była łączona z pojęciem obywatelstwa i prawem do pełnego uczestniczenia w życiu politycznym. Czy wolność to różnorodność? Czy dzisiaj wolność jest udziałem tylko niewielu? Ile wolności można zabrać innemu? I jak się to robi bez hałasu?