Kronos

W kolejnym odcinku prof. Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie wolności. W najstarszym znaczeniu wolność jest przeciwstawieniem niewolnictwa. W starożytnej Grecji wolność była łączona z pojęciem obywatelstwa i praw