Kronos

W kolejnym odcinku profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie rytuału. Czy życie − życie ludzkie − może obejść się bez trwałych form i ceremonii? Co chcemy osiągnąć odwołując się do rytuału? Czy rytuał zabija potrzebę spotkania z najbliższymi, czy ją wzmacnia? Co decyduje o złożoności rytuału?