Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie gościnności. Czy gościnność jest zawsze bezwarunkowa? Czy istnieją jakieś reguły przyjmowania gości? Czy jest nią na przykład reguła wzajemnej grzeczności i uprzejmości? Co jednak, gdy nie jest ona przestrzegana, a gość staje się intruzem? Jak się go pozbyć? Namową, perswazją? A jeśli nie zechce wyjść, jeśli powie, że nasz dom należy również do niego? Co wtedy?