Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie świętości. Gdy szukamy dla słowa święty jakiegoś synonimu, wówczas najbliższy znaczeniowo termin, jaki się nam nasuwa, to słowo dobry, doskonale dobry. Wydaje s