Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie świętości. Gdy szukamy dla słowa święty jakiegoś synonimu, wówczas najbliższy znaczeniowo termin, jaki się nam nasuwa, to słowo dobry, doskonale dobry. Wydaje się więc, że świętość odsyła nas wprost do moralności. Czy tak jest w istocie? Czy zachowanie świętych jest zawsze moralne? Czy nie jest tak, że świętość bywa głęboko amoralna?