Kronos

O istocie języka, o jego wewnętrznej racjonalności i nieracjonalności wskazującej na samą podwójną, istotę człowieka, z Piotrem Nowakiem i Ivanem Dimitrijeviciem rozmawiają Krzysztof Rutkowski, Wawrzyniec Rymkiewicz oraz ks. Jan Sochoń.