Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie - uwodziciel. Kim jest uwodziciel? Czym się dziś uwodzi? Jak w takim razie wytłumaczyć tę rozszalałą niestałość uwodziciela? Czy uwodzenie nie jest po prostu zwykłą pogonią za nowością? Czym jest uwodzenie w polityce i czym uwodzą politycy? Kiedy uwodziciel staje się diabłem, demonem? Czy uwodziciel pragnie wyzwolić się z norm, dąży do ich obalenia? Jak wyrobić w sobie odporność na uwodzenie? Czy uwodziciel zawsze kłamie, czy też odpowiada na nasze skrywane tęsknoty i pragnienia?