Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie - uprzedzenia. Uprzedzenia, stereotypy, przesądy – po co je zwalczać? W jaki sposób się rodzą? Czy wiedza rozprasza uprzedzenia?Co przesądza o trwałości p