Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie radości. Co to znaczy być radosnym myślicielem? Czy myślenie może dać radość? Czy istnieje związek mądrości i radości? Czy radość jest stopniowalna?