Kronos

Kiedy patrzymy na bliźnich, przyjaciół, znajomych, trudno nam wskazać choćby jednego, który byłby całkowicie zdrowy. Choroba, postrzegana jako stan wyjątkowy, towarzyszy naszej codzienności. Czy człowieka zatem można oddzielić od choroby? Czy tylko zdrowie jest sprawiedliwe, a choroba to wyjątek, który przez przypadek, nieracjonalnie, a zatem niesprawiedliwie, dotyczy jednych, a oszczędza drugich? Siłą własnej groźby choroba ujawnia niektóre nieuniknione aspekty ludzkiej kondycji: cierpienie, samotność, bezradność, strach, nadzieję. Zwraca naszą uwagę na stosunek umysłu do ciała. Choroba nie tylko niszczy, ale przeobraża. Nie tylko zwiastuje śmierć, ale zmusza do zmiany trybu życia. Kwestionuje nasze pojęcia dobra i zła. O fenomenologii choroby i jej wpływie na społeczeństwo, etykę i kulturę prof. Piotr Nowak, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kronos” i dr Ivan Dimitrijevic rozmawiają z Krzysztofem Rutkowskim – historykiem literatury, dziennikarzem, tłumaczem i eseistą oraz dr hab. Filipem Mazurkiewiczem – literaturoznawcą.