Kronos

Kiedy patrzymy na bliźnich, przyjaciół, znajomych, trudno nam wskazać choćby jednego, który byłby całkowicie zdrowy. Choroba, postrzegana jako stan wyjątkowy, towarzyszy naszej codzienności. Czy człowieka zatem można oddzielić od chorob