Kronos

Celem programu jest wprowadzenie na publiczną antenę tematów wymagających namysłu oraz promocja nieagresywnego modelu debaty o tematach kontrowersyjnych.