Kronika Światowych Dni Młodzieży

Gościmy w Toruniu, gdzie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży weszły w decydującą fazę. Toruńscy wolontariusze poszerzają swoje zasoby o kolejne osoby i licznie uczestniczą w kursach językowych, by móc jak najlepiej wspomóc młodzie